top of page
  • mrpartners

Mistä purkutyön laatu muodostuu?

Laatu on laaja käsite, jonka merkityksestä kaikilla on omat ajatuksensa. Olemme viime aikoina keskustelleet asiakkaidemme kanssa laadusta ja kyselleet mitä laadukas purkutyö heille tarkoittaa. 


Aikataulussa pysyminen, yhteistyö ja luottamus, oikeat työmenetelmät, pölynhallinta ja siisteys ovat asioita, joita asiakkaamme poikkeuksetta nostivat esiin. Nämä ovat myös juuri niitä asioita, joihin me työssämme jatkuvasti pyrimme.


Meille purkutyön korkea laatu on sitä, että toimimme periaatteidemme mukaisesti: turvallisesti, siististi, ammattitaitoisesti ja nopeasti. Kun nämä seikat toteutuvat, saavutamme laatutason, joka hyödyttää kaikkia linjasaneerausprojektin osapuolia: TURVALLISUUS Purkutyö on raskasta työtä vaativissa olosuihteissa ja siihen liittyy paljon fyysisiä riskejä. Työssä ollaan usein myös tekemisissä erilaisten terveydelle haitallisten aineiden, kuten asbestin, kanssa. Tästä johtuen meille on selvää, että työturvallisuus ja riskien minimointi otetaan vakavasti. Koulutamme henkilöstöämme, käytämme vain laadukkaita työvälineitä ja henkilösuojaimia, sekä teemme säännöllisesti työmaatarkastuksia. Jatkuva panostaminen työturvallisuuteen minimoi riskit niin työntekijöiden kuin kiinteistön asukkaidenkin osalta.


SIISTEYS Työmaalla kaikki toimintamme perustuu siisteyteen ja systemaattiseen tekemiseen. Teemme asiat siististi kerralla valmiiksi ja jo työskentelyvaiheessa minimoimme jälkisiivoukseen kulutettavan ajan. Laadukkaasti tehdyn purkutyön tunnistaakin siitä, että itse työstä jää näkyviin mahdollisimman vähän.


AMMATTITAITO

Purkutyötä ei perinteisesti ole pidetty työnä, jossa vaaditaan erityistä ammattitaitoa. Me haluamme muuttaa tätä käsitystä, sillä vain ammattitaitoisesti toimimalla saavutetaan koko työmaan kannalta paras lopputulos. Ammattitaitoon liittyy koulutusten ja hyvän teknisen osaamisen lisäksi se, että olemme ylpeitä työstämme ja kannamme siitä vastuun.


NOPEUS Purkutyön tarkoitus on valmistella linjasaneeraustyömaa sellaiseksi, että projektin seuraavat vaiheet pääsevät alkamaan sujuvasti. Meille on ehdottoman tärkeää, että pidämme kiinni sovitusta ja teemme työt aikataulussa. Yllätyksiä välillä tulee, mutta ne selvitetään yhteistyössä.

Comments


bottom of page