• mrpartners

Vinkit onnistuneeseen yhteistyöhön

Työmaan tilaajan, pääurakoitsijan, aliurakoitsijoiden toimiva yhteistyö luo pohjan töiden sujuvalle etenemiselle ja laadukkaalle lopputulokselle.


Olemme koonneet tähän purku-urakoitsijan näkökulmasta muutamia vinkkejä ja ideoita, jotka voivat helpottaa ja nopeuttaa töiden etenemistä linjasaneeraustyömailla.

1. Hyvä suunnittelu on ensisijaisen tärkeää. Kaikkien osapuolten täytyy tietää mitä, missä, milloin ja missä järjestyksessä tehdään. Tällä vältetään turha ajankulu ja epäselvä työnjako. 

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!

2. Kattava ja ammattitaidolla toteutettu haitta-ainekartoitus. Materiaalinäytteet olisi hyvä ottaa ennen linjan purkutöiden alkua.

3. Selkeät huoneistokortit ja asuntojen kuvaaminen ajoissa. Selkeästi laaditut ja ajoissa tulevat huoneistokortit säästävät aikaa ja vähentävät virheiden mahdollisuutta.

4. Työmaasähkö – Riittävä ja ajoissa asennettu työmaasähkö jokaiseen kerrokseen (32A).

5. Sähkö-, vesi- ja lämpölinjat pimeiksi heti ensimmäisen työpäivän aamusta. Sulkujen toimivuus tulee testata aikaisemmin. Varmuuden vuoksi voisi työmaalla olla putkien jäähdytyslaite.

6. Tarvittavat avaimet työmaalla. Tärkeää varmistaa, että työmaalla on kaikki tarvittavat avaimet, jotta asunnot ja muut tilat saa auki.

7. Lavapaikat mahdollisimman lähelle rappukäytävää. Työmaan suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että purku-urakoitsija kantaa eniten kuormaa, joten lavapaikat tulisi sijoittaa mahdolisimman lähelle rappukäytävää. Tarvittaessa myös imuautolle järjestettävä paikka.

8. Purkujätteiden siirtäminen. Hissi helpottaa ja nopeuttaa huomattavasti purkujätteiden siirtämistä lavalle. Laattojen, laastisäkkien ja muun rakennusmateriaalin kantaminen asuntoihin ja kerroksiin olisi hyvä tehdä vasta purkutöiden jälkeen, sitten kun niitä tarvitaan (asunnoissa on enemmän tilaa ja hissi on purku-urakoitsijan käytössä, silloin kun sitä tarvitaan) Työmaan suunitteluaikana olisi eduksi, jos purku-urakoitsija, pääurakoitsija ja taloyhtiö käyvät läpi muutkin mahdollisuudet jätteiden siirtämiseksi, kuten purkuputken, kurottajan, tavarahissin jne.

9. Säilytettävien tavaroiden selkeä merkintä. Säilytettävien tavaroiden, kuten hyllyjen, kaappien, pesualtaiden ym. irrottaminen tulisi tehdä mahdollisimman hyvissä ajoin tai merkitä selkeästi, ettei vahingossa niitä viedä jätelavalle.

10. Merkkaukset ajoissa. Kaikki merkkaukset tulee tehdä ajoissa ja selkeästi, (mistä avataan hormit, roilot, rasiat, oviaukon levennys, seinän purku, keittiön kaappien purku, välitilalaatoituksen purku ja muut osakasmuutostyöt). Mitä nopeammin merkkaukset saadaan, sitä paremmin pystymme suunnittelemaan purkutavan ja järjestyksen.

11. Asukkaiden tiedotus. Asukkaille tiedotettava, että eteiset ja keittiöt on tyhjennettävä työn ajaksi. Sulkutunnelit, alipaineistajat ja imurit tarvitsevat paljon tilaa. Myöskään parvekkeen oven ja tuuletusikkunan eteen ei tule varastoida tavaroita, sillä alipaineistajan sukka on saatava ulos. Jos asukas haluaa itse purkaa jotakin, esim. keittiön kalusteet, lattian tai muuta, niin se on tehtävä ennen urakan alkua (huomioitava myös mahdollinen asbesti!).

12. Riittävästi korvausilmaa alipaineistajille. Koska alipaineistajat ovat koko yön päällä, täytyy järjestää riittävä määrä korvausilmaa. Mikäli  korvausilmaa ei saada rittävästi, paineet tasautuvat ja loggerin hälytys käynnistyy.

13. Asbestipurkutöiden aikana ei muita pölyäviä töitä asunnossa.

14. Yleisten tilojen purkutyöt. Taloyhtiösaunojen, pesutilojen, porrashuoneiden, kellareiden ja muiden yleistilojen purkutyöt ennen asuntojen alkua tai sitten ns. väliviikoilla.

15. Varastotila tavaroille ja koneille

16. Kunnon sosiaalitilat työntekijöille

17. Aliurakoitsijoiden välinen yhteistyö työmaalla. On tärkeää, että  työmaan kaikki eri urakoitsijat huomioivat toisensa niin, ettei esimerkiksi omalla huolimattomuudella vahingoiteta toisten työvälineitä ja tarvikkeita tai muuten hankaloiteta töiden edistymistä.