top of page
asbestikartoitus helsinki

Asbestikartoitus

Suunnitteletko remonttia ennen vuotta 1994 rakennettuun kiinteistöön? Älä unohda asbestikartoitusta! 

 

Toteutamme asbestikartoitukset Helsingissä ja muualla Uudellamaalla yhteistyössä sertifioitujen asbesti- ja haitta-aineasiantuntijoiden kanssa. Huolella tehty kartoitus luo edellytykset saneeraustyön turvalliselle ja kustannustehokkaalle toteutukselle.  

Turvallinen remontti alkaa asbestikartoituksella

Asbesti on terveydelle vaarallinen aine, jolle altistuminen voi aiheuttaa vakavia terveysongelmia. Asbestin käyttö on Suomessa ollut sallittua vielä 90-luvun alussa. Nykyinen asbestilainsäädäntö edellyttää, että ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa on selvitettävä mahdollisen asbestin esiintyminen ennen saneeraustöiden aloittamista.

 

Asbestikartoitus tulee tehdä kun suunnitellaan pölyäviä työvaiheita sisältävää remonttia. Tällaisia työvaiheita ovat mm. rakenteiden purkaminen, seinän hionta, muovimaton poistaminen, tai tapettien irti repiminen. Asbestikartoituksessa selvitetään kohteen asbestia tai muita haitta-aineita sisältävät materiaalit, ja ohjataan oikeisiin toimenpiteisiin, jotta saneerauksen yhteydessä ei altistuta vaarallisille aineille. 

Asbestikartoituksen tekijältä edellytetään riittävää perehtyneisyyttä asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen. Käyttämällä sertifioitua asbesti- ja haitta-aineasiantuntijaa, eli AHA-asiantuntijaa, varmistat, että kohteesi asbestikartoitus on luotettava. 

Meiltä saat AHA-asiantuntijan suorittaman asbestikartoituksen kohteeseesi. Mikäli asbestia tai muita haitallisia aineita löytyy, järjestyy myös niiden poistaminen kauttamme. Lue lisää asbestin ja muiden hiatta-aineiden poistamisesta täältä: Asbestipurku

Asbestikartoitus Helsinki

Mitä asbestikartoitus sisältää?

Asbestikartoituksessa selvitetään kohteessa mahdollisesti käytetyn asbestin määrä, sijainti ja laatu sekä annetaan ehdotukset jatkotoimenpiteistä. Asbestikartoitus dokumentoidaan huolellisesti ja raportti luovutetaan tilaajalle.

Asbestikartoituksessa otetaan näytteitä sellaisista materiaaleista, jotka saattavat sisältää asbestia. Materiaalinäytteet analysoidaan akkreditoidussa laboratoriossa. Mikäli materiaalin voidaan varmuudella ulkonäön tai tuotenimen perusteella todeta sisältävän asbestia, voidaan tunnistus tehdä myös silmämääräisesti, jolloin materiaalinäytettä ei tarvita. Ammattitaitoinen asbestikartoittaja huomioi kartoituksessa myös muut mahdolliset haitta-aineet, jotka voivat vaikuttaa remontin toteutukseen. 

Tilaajalle luovutettavaan asbestikartoitusraporttiin kootaan kattavasti kartoituksen havainnot ja tulokset, ja se sisältää seuraavat tiedot:
 

  • Materiaalit, jotka eivät näytteiden perusteella sisällä asbestia

  • Materiaalit, jotka sisältävät asbestia ja niiden sijainti

  • Asbestipitoisten materiaalien määrä ja asbestilaatu (esim. krysotiili, antofyllitti, krokidoliitti, amosiitti)

  • Asbestipitoisten materiaalien kunto- ja pölyävyysluokat

  • Toimenpide-ehdotus, jossa määritellään miten asbestipitoiset materiaalit tulee käsitellä

Asbestikartoituksen hinta vaihtelee kohteesta riippuen ja siihen vaikuttaa mm. kohteen sijainti ja otettavien materiaalinäytteiden määrä. Tarkan hinnan saat kertomalla meille kohteestasi ja jättämällä tarjouspyynnön

Asbestikartoitukset Helsingissä ja muualla Uudellamaalla

Asbestikartoitus on olennainen osa turvallista saneeraustyötä, koska sen perusteella suunnitellaan millä tavalla kohteen purkutyöt toteutetaan. Ota siis meihin yhteyttä ja tilaa asbestikartoitus kohteeseesi ennen remontin aloitusta! Toteutamme asbestikartoituksia pääasiassa Helsingin, Espoon ja Vantaan alueella, mutta myös muualla Uudellamaalla.

 

Valitsemalla asiantuntevan haitta-ainekartoittajan, asbestiin ja muihin haitta-aineisiin liittyvät riskit tunnistetaan ja käsitellään asianmukaisesti. Näin varmistetaan tilojen turvallisuus remontin jälkeen.

Tutustu myös muihin palveluihimme:
 

Asbestipurku ja muut haitta-ainetyöt
Purkutyöt

bottom of page