top of page

Asbestikartoitukset

Asiantuntevaa palvelua kartoituksesta purkutyöhön

Kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa on lain mukaan suoritettava asbestikartoitus ennen purkutöiden aloittamista. Huolella tehty kartoitus luo edellytykset saneeraustyön turvalliselle ja kustannustehokkaalle toteutukselle. 

Asbestikartoituksen tekijältä edellytetään riittävää perehtyneisyyttä asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen. Käyttämällä sertifioitua asbesti- ja haitta-aineasiantuntijaa, varmistat, että kohteen asbestikartoitus on luotettava.

Mitä asbestikartoitukseen sisältyy?

  • Selvitetään kohteessa mahdollisesti käytetyn asbestin määrä, laatu ja sijainti 

  • Otetaan tarvittaessa materiaalinäytteitä, jotka analysoidaan akkreditoidussa laboratoriossa

  • Annetaan toimenpide-ehdotus purkutyömenetelmästä

  • Huomioidaan myös muut mahdolliset haitta-aineet

  • Kartoitus dokumentoidaan ja luovutetaan työn tilaajalle

Asbestikartoitus
Asbestikartoitus

press to zoom
Asbestikartoitus
Asbestikartoitus

press to zoom
1/1

Saneerausten suunnittelussa on syytä huomioida, että laadukas ja ammattitaidolla tehty asbestikartoitus varmistaa kustannusten ennakoitavuuden ja vähentää merkittävästi aikataulun ja budjetin venymisen riskiä.

 

Asbesti- ja haitta-aineet eivät muodostu ongelmaksi kun ne löydetään ajoissa ja niitä käsitellään alusta alkaen oikein.

 

Me toteutamme asbesti- ja haitta-ainekartoitukset yhteistyössä sertifioitujen AHA-asiantuntijoiden kanssa.

bottom of page