top of page
Asbestipurku Helsinki Espoo Vantaa

Asbestin ja muiden vaarallisten aineiden purkutyöt

Toteutamme asbestin ja muiden haitta-aineiden purkutyöt aina turvallisuudesta tinkimättä, satojen kohteiden kokemuksella. Pidämme huolen, että haitta-aineet poistetaan huolella, jotta remonttisi pääsee jatkumaan sujuvasti.

 

Palvelemme kotitalouksia, rakennusliikkeitä ja taloyhtiöitä pääasiassa Helsingin, Vantaan ja Espoon alueilla sekä muualla Uudellamaalla. 

Asbestipurku edellyttää ammattitaitoa

Asbestin purkaminen on luvanvaraista työtä, joka edellyttää tekijältään erityistä huolellisuutta ja ammattitaitoa. Työ tulee suorittaa oikeita menetelmiä ja asbestin purkamiseen tarkoitettuja työkaluja ja laitteita käyttäen, jotta purettavan tilan jatkokäytön turvallisuus varmistetaan.

 

Turvallinen asbestityö muodostuu sertifioidun AHA-asiantuntijan toteuttamasta haitta-ainekartoituksesta, akkreditoidun laboratorion tekemistä analyyseistä, ammattitaitoisesta asbestipurkutyöstä sekä tilan jatkokäytön turvallisuuden osoittavasta näytteenotosta. Aina kun suunnitellaan remonttia ennen vuotta 1994 rakennettuun kiinteistöön, on selvitettävä onko kohteessa asbestia tai muita haitallisia aineita. Mikäli asbestia löytyy, tulee purkutyöt suorittaa asbestityönä.

Asbestia saavat purkaa ainoastaan asbestipurkutyöhön valtuutetut toimijat. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ylläpitää asbestipurkutyöluparekisteriä, josta voi helposti tarkistaa yritykset tai henkilöt, joille on myönnetty asbestipurkutyölupa. Asbestipitoista materiaalia ei tule mennä purkamaan itse, vaan työ tulee jättää ammattilaiselle.

M.R. Partners Oy on aluehallintoviraston valtuuttama asbestipurku-urakoitsija. Palvelemme kaikissa asbestiin liittyvissä asioissa aina kartoituksesta purkutyöhön.

Näin asbestipurku etenee

Asbestikartoitus ennen remontin aloitusta 

Asbestikartoituksessa selvitetään onko kohteessa asbestia tai muita haitallisia aineita, ja annetaan toimenpidesuositukset niiden poistamisesta. Kartoitus tulee lain mukaan suorittaa aina kun suunnitellaan purkutöitä sisältävää remonttia ennen vuotta 1994 rakennetussa kiinteistössä.

 

Meillä asbestikartoitukset tekee sertifioitu ja kokenut asbesti- ja haitta-aineasiantuntija (AHA-asiantuntija).

Kartoitus dokumentoidaan ja luovutetaan työn tilaajalle. Kartoituksen perusteella suunnitellaan tarvittavat purkutoimenpiteet. Jos kohteessa ei ole haitta-aineita, voi projekti jatkua purkutöiden osalta ilman erikoistoimenpiteitä.

Lue lisää: Asbestikartoitus

Asbestin ja muiden haitta-aineiden purku

Jos asbestia tai muita haitta-aineita löytyy, täytyy niiden purkaminen suorittaa erikoisvälinein ja -menetelmin. Näin varmistetaan, ettei asbestia tai muita vaarallisia pölyjä pääse leviämään ympäristöön.

 

Ennen purkutyön aloitusta käymme kanssasi läpi aikataulun, työn sisällön ja käytännön asiat. Lisäksi hoidamme kuntoon kaiken asbestityössä edellytettävän dokumentoinnin ja suunnittelun, kuten asbestipurkutyön ennakkoilmoituksen ja turvallisuussuunnitelman. Tämän jälkeen varsinainen purkutyö voi alkaa.

 

Ammattitaitoiset asbestipurkajamme varmistavat, että haitta-aineet poistetaan huolellisesti. Turvallisuutta valvotaan purkualueen alipaineen reaaliaikaisella seurannalla, jolla minimoidaan riskit pölyn leviämisestä purkualueen ulkopuolelle.

Lue lisää: 10 kysymystä asbestista ja sen purkamisesta

Huolellinen raportointi työn jälkeen

Asbestipurkutyön jälkeen saat meiltä kattavan luovutusraportin, jossa on kaikki tärkeät tiedot kohteessa tehdyistä toimenpiteistä, valokuvat, tiedot alipaineen tasosta työn aikana, sekä tilan puhtausmittauksen tulokset.

 

Luovutusraportti todentaa asbestin asianmukaisen poistamisen kohteesta, ja se on tärkeä dokumentti työn tilaajalle ja kiinteistön omistajalle.​ Työn luovutuksen jälkeen voit jatkaa projektiasi hyvillä mielin ilman huolta asbestista. 

Lue lisää: Mikä on asbestityön luovutusraportti ja miksi sitä pitää vaatia

asbestipurku Helsinki

Mitä asbesti on ja missä sitä on käytetty?

Asbesti on syöpää aiheuttava kemiallinen altiste, jonka käyttö kiellettiin Suomessa vuonna 1994.  Aiempina vuosikymmeninä sitä on käytetty hyvin yleisesti eri rakennusmateriaaleissa johtuen sen monista rakentamisen kannalta hyvistä ominaisuuksista. Erityisen yleistä asbestin käyttö oli 1960-70-luvuilla, ja tuon aikakauden rakennuksista sitä löytyykin lähes aina.

Asbestia löytyy kaikenlaisista saneerauskohteista, aina kotitalouksista (omakotitalot, rivitalot, kerrostalot), julkisiin kiinteistöihin ja teollisuusrakennuksiin. Asbestipitoista materiaalia esiintyy useimmiten kylpyhuoneissa ja muissa märkätiloissa, kellarien putkieristeissä, lattiatasoitteissa, julkisivulevyissä ja huopakatteissa.

Asbestiperäiset sairaudet aiheuttavat Suomessa yhä satoja sairastumisia ja kuolemia vuosittain. Asbestipölylle altistuminen kasvattaa riskiä sairastua mm. asbestoosiin, keuhkosyöpään ja kurkunpääsyöpään. Asbesti on yhä taustalla suurimmassa osassa ammattitauteja. Vakavien terveyshaittojensa takia asbestin mahdollinen esiintyminen on aina otettava huomioon vanhan kiinteistön remontointia suunniteltaessa.

Lue lisää asbestista täältä: 10 kysymystä asbestista ja sen purkamisesta 

Hyödyllistä tietoa asbestista löytyy myös Työsuojeluhallinnon ja Työterveyslaitoksen verkkosivuilta.

Muiden haitallisten aineiden purkutyöt

Asbestin ohella vanhoissa rakennuksissa on usein myös muita terveydelle vaarallisia aineita. Toteutamme myös muiden haitta-aineiden purkutyöt:
 

  • kreosootti

  • home

  • PAH- ja PCB-yhdisteet

  • lyijy

  • raskasmetallit

 

Jos suunnittelet remonttia, ja epäilet, että kiinteistössäsi saattaa olla asbestia tai muita haitta-aineita, ole meihin yhteydessä ja kerromme miten asiassa kannattaa edetä.


Tutustu myös muihin palveluihimme:

Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset

Purkupalvelut yrityksille ja taloyhtiöille

asbestityöt Helsinki Espoo Vantaa

Opas asbestityön tilaajalle

Valitsemalla vastuullisen toimijan asbestipurkutyön toteuttajaksi, varmistat, että asbestin purkaminen tehdään turvallisesti ja asianmukaisilla menetelmillä.

Kokosimme yhteen kaiken mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista ja sen purkamisesta.

bottom of page