top of page
  • mrpartners

Mikä on asbestityön luovutusraportti ja miksi sitä pitää vaatia

Asbestityön luovutusraportti toimii todisteena asbestin asianmukaisesta poistamisesta. Kun asbestia sisältävien materiaalien purkutyö on suoritettu, purku-urakoitsijan tulee luovuttaa työn tilaajalle tarkasti dokumentoitu raportti tehdystä asbestityöstä. Tämä raportti sisältää olennaiset tiedot purkukohteesta, suoritetuista toimenpiteistä, alipaineen tasosta työn aikana ja puhtausmittauksen tulokset.


Asbestityön luovutusraportti mobiililaitteessa

Miksi kunnollista asbestityön luovutusraporttia pitää vaatia?

Tässä muutamia hyviä syitä miksi huolella tehty raportointi on tärkeää:

Varmistaa turvallisuuden ja vastuullisuuden


Luovutusraportti toimii konkreettisena todisteena siitä, että asbestipurkutyö on tehty vastuullisesti ja noudattaen lakeja ja määräyksiä. Raportti kertoo, että asbesti on poistettu asianmukaisesti ja tila on turvallinen jatkokäyttöä ajatellen.

Kannustaa laadukkaaseen työhön


Vaatimus kunnollisesta luovutusraportista kannustaa purkutyön suorittajia panostamaan entistä enemmän asbestityön oikeaoppiseen toteuttamiseen ja dokumentointiin. Näin varmistetaan, että työ täyttää korkeat laatustandardit ja minimoi terveysriskit.

Tärkeä tuleville käyttäjille


Luovutusraportti on arvokas asiakirja myös kiinteistön tuleville käyttäjille, kuten potentiaalisille ostajille tai vuokralaisille. Raportti todistaa, että asbesti on poistettu asianmukaisesti ja tulevat käyttäjät voivat luottaa, ettei asbesti muodostu ongelmaksi tulevien remonttien yhteydessä. Tämä voi vaikuttaa positiivisesti kiinteistön arvoon ja houkuttelevuuteen.


Yleisimmät virheet asbestipurkutyön raportoinnissa:

Laboratorion analyysivastausta pidetään luovutusraporttina


Luovutusraportin sisältö ei aina ole selvää edes alan ammattilaisille. Olemme törmänneet tilanteisiin, jossa työn tilaajalle on toimitettu ainoastaan laboratorion analyysivastaus, jossa tilan todetaan olevan puhdas. Se ei kuitenkaan yksinään riitä, vaan asbestityön luovutusraportin tulee sisältää myös tiedot purkukohteesta ja siellä tehdyistä toimenpiteistä sekä työn aikaisesta alipaineen tasosta. Kaikki nämä tiedot ovat välttämättömiä, jotta työn tilaaja saa kokonaisvaltaisen käsityksen työn toteutuksesta.

Raportointi tehdään myöhässä


Kohteissa, joissa asbestitöitä tehdään useassa eri osastossa, luovutusdokumentointi hoidetaan usein vasta sitten kun kaikki asbestipurkutyöt on saatu valmiiksi. Raportointi tulisi kuitenkin tehdä osastokohtaisesti ja ennen kunkin osaston purkamista.


Nykyaikaiset järjestelmät helpottavat raportointia

M.R. Partnersilla on ollut käytössä Kvalilog® asbestitöiden seuranta- ja raportointijärjestelmä jo parin vuoden ajan. Se on osoittautunut erittäin toimivaksi ratkaisuksi työn dokumentointiin ja seurantaan.


Kvalilog® mahdollistaa luovutusraportin teon ja lähettämisen nopeasti ja vaivattomasti ja sillä voi myös seurata purkukohteen alipaineen tasoa reaaliajassa missä vain. Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että meiltä saa aina huolella kootun luovutusraportin, joka sisältää kaikki tarvittavat tiedot tehdystä työstä.


Asbestityön luovutusraportti ei ole vain pala paperia – se on keskeinen osa vastuullista asbestipurkutyötä. Vaadi siis kunnollinen luovutusraportti, joka osoittaa, että asbestityö on tehty laadukkaasti ja turvallisesti.

Comments


bottom of page