top of page
  • mrpartners

Luotettava laboratorioanalyysi antaa oikeaa tietoa asbestista ja estää pölyvahinkoja työmaalla

Saneerauskohteen purkutöiden toteutustapa perustuu asbestikartoituksen tuloksiin. Tulosten oikeellisuudessa laboratorioanalyysin luotettavuus nousee avainasemaan. Turvallisuuden varmistamiseksi on tärkeää, että niin asbestikartoituksessa otettavat materiaalinäytteet kuin asbestipurkutyön jälkeiset ilmanäytteet analysoidaan ainoastaan akkreditoiduissa asbestilaboratorioissa, joiden tuloksiin voi luottaa.

Asbestilaboratorio

Laboratorioanalyysi kertoo onko kohteessa asbestia


Asbestikartoitus on lain mukaan tehtävä kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa kiinteistöissä ennen purkutöitä sisältävän remontin aloitusta. Asbestikartoituksessa kohteesta otetaan näytteitä niistä materiaaleista, jotka mahdollisesti sisältävät asbestia. Materiaalinäytteet toimitetaan laboratorioanalyysiin, jonka tulos kertoo onko näytteessä asbestia vai ei.


Laboratorion luotettavuus ja ammattitaito nousee tässä vaiheessa avainasemaan koko työmaan turvallisuuden kannalta. Mikäli analyysin suorittava laboratorio ei jostain syystä havaitse näytteessä olevaa asbestia, ei kohteen purkutöissä tulla käyttämään asbestipurkutyössä edellytettäviä turvallisuuden varmistavia toimenpiteitä, jolloin asbestipölyä pääsee leviämään purkutöiden yhteydessä. Tämä muodostaa terveysriskin kaikille tilojen käyttäjille.


Asbestipurkutyön jälkeen otettava ilmanäyte todentaa tilan puhtauden


Luotettavan laboratorioanalyysin merkitys ei pääty pelkästään kartoitusvaiheeseen. Asbestipurkutyön jälkeen kohteesta otetaan ilmanäyte, jolla todennetaan tilan puhtaus.

Tila todetaan puhtaaksi, jos ilman asbestikuitupitoisuus ei ylitä 0,01 kuitua/cm³.


Mikäli tilassa on purkutyön jäljiltä vielä asbestia, jota ei laboratorioanalyysissä havaita, pääsee asbestipöly leviämään kiinteistössä, kun kohteen osastointi puretaan. Virheellinen analyysi siis vaarantaa kaikkien työmaan vaikutuspiirissä olevien turvallisuuden. Lue lisää ilmanäytteistä asbestipurkutyössä.


Asbesti-ilmanäytteen keräämisessä käytettävä näytteenottopumppu GilAir Plus
Ilmanäytteen keräämisessä käytettävä näytteenottopumppu GilAir PlusLaboratorioanalyysien luotettavuus on mahdollista varmistaa käyttämällä akkreditoitujen asbestilaboratorioiden palveluja. Akkreditoitu laboratorio analysoi näytteet standardien mukaisesti ja tuottaa luotettavia tuloksia testausmenetelmillä, jotka kuuluvat sen akkreditoituun pätevyysalueeseen.


Purkukohteidemme materiaali- ja ilmanäytteet analysoidaan aina akkreditoidussa asbestilaboratoriossa


Comentarios


bottom of page