top of page
  • mrpartners

M.R. Partners Oy mukana Vuoden Purkuhanke -kilpailussa

Kesän aikana päätökseen saatettu mittava saneeraus- ja asbestipurkuprojektimme Helsingin Hämeentiellä osallistuu Vuoden Purkuhanke - kilpailuun, jonka voittaja julkistetaan 7.9.2023 Purkupäivä-tapahtumassa.

Hämeentie 40 saneerausprojektissa mittavat purku- ja haitta-ainetyöt

Kohteessa toteutettiin 1950-luvulla rakennetun asuinkerrostalon laaja sisäpuolinen saneeraus. Kiinteistössä oli seitsemän asuinkerrosta, 56 asuntoa, pohjakerros, kellari, alakellari, ullakko ja kaksi saunaosastoa, joiden saneeraus- ja haitta-ainepurkutöiden toteutuksesta vastasimme.

Vuosien aikana kiinteistössä oli tehty useita asuntokohtaisia saneerauksia, mikä aiheutti erityishaasteita töiden suunnitteluun, koska ei tiedetty onko vanhoja materiaaleja poistettu saneerausten yhteydessä, milloin saneeraukset on tehty ja mitä materiaaleja niissä on käytetty. Vaikka kohteessa oli tehty huolellinen haitta-ainekartoitus, löytyi töiden edessä haitta-aineita, pääosin asbestia, koko ajan lisää. Tämä vaati erityistä huolellisuutta ja osaamista niin työnjohdoltamme kuin työntekijöiltämme. Kohteessa tehtiin lopulta lähes 200 asbestiosastoa.


Projektin onnistuminen oli pitkälti kiinni saumattomasta yhteistyöstä eri osapuolten välillä sekä motivoituneen ja ammattitaitoisen tiimin panoksesta. Työntekijät ja projektinjohto osoittivat korkeaa osaamista ja motivaatiota, mikä mahdollisti projektin etenemisen suunnitelmien mukaisesti, vaikka odottamattomia haasteita ilmeni.


Vuoden Purkuhanke -kilpailun järjestäjänä toimii FDA - Suomen Purkuliikkeiden liitto ry ja siinä nostetaan esiin alan kehittäjiä, parhaita käytäntöjä ja menestystarinoita. Tavoitteena on kehittää purkualan toimintaa levittämällä tietoa hyvistä käytännöistä sekä nostaa alan tunnettuutta ja arvostusta.


Lue lisää:Comments


bottom of page