top of page
  • mrpartners

Kahdeksan askelta turvalliseen asbestityöhön

Asbestia on käytetty laajasti rakennusteollisuudessa sen hyvien ominaisuuksien vuoksi. Vaikka sen käyttö on Suomessa ollut kiellettyä vuodesta 1994 lähtien, on asbestia yhä jäljellä merkittäviä määriä vanhoissa rakennuksissa.


Asbestipölylle altistuminen on aina riski terveydelle, ja siksi on tärkeää, että asbestin poistaminen tapahtuu oikeilla menetelmillä vanhoja kiinteistöjä saneerattaessa.


Tässä oppaassa kerrotaan perustiedot asbestista ja sen vaaroista sekä käydään läpi kahdeksan askelta turvalliseen asbestityöhön.


Lataa tästä turvallisen asbestityön opas tai lue tiivistelmä alta.


Mitä asbesti on ja missä sitä on käytetty?


Asbesti on kuitumainen silikaattimineraali, joka on peräisin maaperästä. Sitä on useita eri tyyppejä: krysotiili, antofylliitti, amosiitti ja krokidoliitti. Yhteisnimitys näille on asbesti.


Asbestia on käytetty sen hyödyllisten ominaisuuksien vuoksi jo tuhansia vuosia. Laajamittainen käyttö alkoi 1800-luvun lopulla. Suomessa erityisesti 1960–70-luvuilla asbestia käytettiin hyvin yleisesti rakentamisessa. Sittemmin on kuitenkin havaittu, että asbestipölylle altistuminen voi olla hengenvaarallista, sillä se lisää vakavien sairauksien, kuten asbestoosin, keuhkosyövän ja kurkunpääsyövän riskiä.


Euroopassa asbestiperäiset sairaudet aiheuttavat lähes 100 000 kuolemaa vuosittain, ja asbesti on yleisin työperäisen syövän aiheuttaja. Suomessa asbestisairaudet aiheuttavat yli 100 kuolemaa vuosittain.


Asbestia on lukuisissa eri rakennusmateriaaleissa: maaleissa, liimoissa, saumausaineissa, tasoitteissa, laatoissa, rakennuslevyissä, eristeissä, sähkölaitteissa sekä lattiapäällysteissä. Asbestipitoisia materiaaleja löytyy usein keittiöiden välitilalaatoituksesta, kylpyhuoneista, putkieristeistä, lattiatasoitteista, julkisivulevyistä ja huopakatteista.


Turvallisen asbestipurkutyön edellytykset


Asbestin purkaminen on luvanvaraista työtä ja edellyttää vankkaa ammattitaitoa.


Turvallisesti toteutettu asbestityö tarkoittaa paitsi asbestilainsäädännön noudattamista, myös tiettyjä laadullisia tekijöitä, joilla minimoidaan asbestille altistumisen riskit.


Jokaisen asbestityön tilaajan kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin kahdeksaan asiaan, joilla on merkitystä asbestiriskien ehkäisemisessä.


1. Perusteellinen asbestikartoitus

Turvallisen asbestin poiston ensimmäinen askel on asbestikartoitus, jonka suorittaa sertifioitu asbestikartoittaja (AHA-asiantuntija). Asbestikartoitus tulee aina teettää, kun suunnitellaan purkutöitä sisältävää remonttia ennen vuotta 1994 rakennettuun kiinteistöön.


2. Siisteys ja järjestys työmaalla

Siisti ja järjestyksessä oleva työmaa on edellytys kunnolla tehdylle asbestipurkutyölle ja pölynhallintaan on aina kiinnitettävä erityistä huomiota.


3. Koulutetut ja osaavat työntekijät

Asbestipurkutyötä saavat tehdä vain sellaiset työntekijät, jotka ovat hyväksytysti suorittaneet asbestipurkutyökoulutuksen. Työnantajan on myös huolehdittava henkilösuojainten testauksista ja terveystarkastuksista lain edellyttämällä tavalla.

4. Huolletut ja testatut ilmankäsittelylaitteet

Asbestityössä käytettävien ilmankäsittelylaitteiden tulee olla laadukkaita, huollettuja ja testattuja. Asbestilaitteiden puhdistus- ja huoltotoimia saa tehdä ainoastaan viranomaisen tarkastamissa huoltotiloissa. Luotettavin ja turvallisin testausmenetelmä on DOP-testi.

5. Asbestijätteiden huolellinen pakkaaminen

Asbestijätteiden pakkaamisessa tulee noudattaa erityistä huolellisuutta. Jätteiden pakkaaminen kaksinkertaisesti vähentää riskiä säkkien rikkoutumiselle ja asbestipölyn leviämiselle.


6. Ulkopuolinen ja koulutettu näytteenottaja

Asbestipurkutyön jälkeen otettavien ilmanäytteiden ottamisessa tulee käyttää tehtävään koulutettua, ulkopuolista näytteenottajaa. Näin varmistetaan näytteenoton riippumattomuus.


7. Akkreditoitu laboratorio

Asbestinäytteiden analyysit tulee suorittaa akkreditoidussa laboratoriossa luotettavien tulosten varmistamiseksi. Akkreditoitu laboratorio tekee analyysit sovittujen standardien mukaisesti.

8. Asbestitöiden seuranta ja raportointi

Kattava dokumentointi asbestipurkutyön toteutuksesta on tärkeää tilan jatkokäyttöä ajatellen. Asbestityöstä on aina annettava työn tilaajalle luovutusraportti, joka sisältää tiedot purkukohteesta, siellä suoritetuista toimenpiteistä, alipaineen tasosta työn aikana ja puhtausmittauksen tulokset.


Turvallinen asbestipurkutyö


Asbestitöiden turvallisuuden varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää kaikkien tilojen käyttäjien kannalta. Huolellinen suunnittelu, ammattitaitoinen toteutus sekä jatkuva seuranta ja raportointi työstä ovat avainasemassa varmistettaessa, että asbestityöt suoritetaan asianmukaisesti ja riskit minimoiden.


Lue myös:

Comments


bottom of page