top of page
  • mrpartners

Ulkopuolinen näytteenottaja selvittää asbestipurkutyön laadun puolueettomasti

Osastointimenetelmällä suoritettujen asbestipurkutöiden jälkeen on aina otettava ilmanäyte, jolla osoitetaan tilan jatkokäytön turvallisuus. Asbestipurkukohteen osastointi ja alipaineistus voidaan purkaa vasta kun tiedetään varmasti, ettei tilassa ole enää asbestia.

Asbestipurkutyön jälkeisessä ilmanäytteessä käytettävä näytteenottopumppu
Ilmanäytteen keräämisessä käytettävä näytteenottopumppu GilAir Plus

Puhtaan ilman raja-arvo on 0,01 asbestikuitua / cm³


Asbestipurkutyön jälkeinen ilmanäyte otetaan aggressiivisella menetelmällä, eli harjaamalla näytteenoton aikana tilan pintoja. Tämän tarkoitus on simuloida tilan normaalia käyttöä.


Kun ilmanäyte on otettu, se toimitetaan akkreditoituun laboratorioon analysoitavaksi.


Ilmanäytteen asbestikuitupitoisuuden on oltava alle 0,01 kuitua/cm³, jotta purkukohteen ilma voidaan todeta puhtaaksi ja osastointi purkaa.


Ulkopuolinen ja koulutettu näytteenottaja todentaa asbestipurkukohteen jatkokäytön turvallisuuden

Alalla on yleistä, että asbestipurkutyön jälkeisen ilmanäytteen ottaa joko työn suorittanut työntekijä itse tai kohteen esimies. Tämä on lähtökohtaisesti olla ongelmallista tulosten luotettavuuden kannalta.


Laboratorioissa on tullut esiin tapauksia, joissa tutkittavat ilmanäytteet ovat olleet tehdaspuhtaita tai sisältäneet pelkästään huone- tai siitepölyä. Toisin sanoen näytettä ei ole lainkaan otettu osastoinnista, tai laboratorioon on toimitettu täysin käyttämätön näyteampulli.


On siis suositeltavaa, että asbestipurkutyön toteuttanut taho ei itse ota ilmanäytettä, vaan sen hoitaa ulkopuolinen taho. Ulkopuolinen ja koulutettu näytteenottaja on puolueeton, osaa huomioida olosuhteet ja arvioida näytteenoton edustavuutta sekä mahdollista kontaminaatiota muista tiloista.


Lue myös:Comentários


bottom of page