top of page
  • mrpartners

Ulkopuolinen näytteenottaja selvittää asbestitöiden laadun puolueettomasti

Osastointimenetelmällä suoritettujen asbestipurkutöiden jälkeen on aina otettava ilmanäyte, jolla osoitetaan tilan jatkokäytön turvallisuus. Asbestipurkukohteen osastointi ja alipaineistus voidaan purkaa vasta kun tiedetään, ettei tilassa ole enää asbestia.


Alalla on yleistä, että ilmanäytteen ottaa joko asbestipurkutyön suorittanut työntekijä tai kohteen kärkimies, mikä on lähtökohtaisesti ongelmallista tulosten luotettavuuden kannalta.


Laboratorioissa on nimittäin tullut esiin tapauksia, joissa tutkittavat ilmanäytteet ovat olleet tehdaspuhtaita tai sisältäneet pelkästään huone- tai siitepölyä. Toisin sanoen näytettä ei ole tuolloin otettu ollenkaan osastoinnista, tai laboratorioon on toimitettu käyttämätön näyteampulli. Tästä syystä onkin suositeltavaa, että ilmanäytteiden otto suoritetaan ulkopuolisen tahon toimesta.


Ulkopuolinen ja koulutettu näytteenottaja on puolueeton, osaa huomioida olosuhteet ja arvioida näytteenoton edustavuutta sekä mahdollista kontaminaatiota muista tiloista.


Asbestipurkutyön jälkeen otetaan aina ilmanäyte
Ilmanäytteen keräämisessä käytettävä näytteenottopumppu GilAir Plus

Asbestipurkukohteiden ilmanäytteet otetaan agressiivisella menetelmällä, eli harjaamalla näytteenoton aikana tilan pintoja. Tämän tarkoitus on simuloida tilan normaalia käyttöä.


Kun ilmanäyte on otettu, se toimitetaan akkreditoituun laboratorioon analysoitavaksi.


Ilmanäytteen asbestikuitupitoisuuden on oltava alle 0,01 kuitua/cm³, jotta purkukohteen ilma voidaan todeta puhtaaksi.


Ulkopuolinen ja koulutettu näytteenottaja todentaa asbestipurkukohteen jatkokäytön turvallisuuden


bottom of page