top of page
  • mrpartners

Parhaat käytännöt asbestin poistoon - Lakisääteiset vaatimukset eivät yksinään riitä

Asbestin purkaminen on tarkkaan säädeltyä Suomessa, mutta pelkkä lakisääteisten vaatimusten täyttäminen ei aina takaa riittävää turvallisuutta. Purku-urakoitsija saattaa täyttää lain vaatimukset paperilla, mutta todellisuus työmaalla voi olla täysin toisenlainen.


Kerromme tässä keskeisimmät lakisääteiset vaatimukset asbestipurkuun liittyen ja lisäksi nostamme esiin muutaman muun tärkeän asian, joihin kannattaa kiinnittää huomiota.


Asbestivaroituskyltti

Lakisääteiset vaatimukset


Suomessa asbestin purkamisesta säädetään laissa. Asbestinlainsäädännön tavoitteena on suojella sekä saneeraustyötä tekevien työntekijöiden että tilojen kaikkien muiden käyttäjien terveyttä. Keskeisimmät asiat lainsäädännössä ovat:


Asbestikartoitus

Ennen purkutöiden aloittamista rakennuksessa, joka on rakennettu ennen 1994, on suoritettava asbestikartoitus, jonka suorittaa pätevä henkilö. Kartoituksessa selvitetään, onko kohteessa asbestia, missä se sijaitsee ja annetaan ehdotukset jatkotoimenpiteistä.


Asbestipurkutyölupa

Vain asbestipurkutyöluvan omaavat yritykset ja henkilöt saavat suorittaa asbestin purkutyötä. Työntekijöillä on oltava asianmukainen koulutus, heidän terveyttään on seurattava säännöllisesti ja heidät tulee olla ilmoitettu asbestipurkutyöhön pätevien henkilöiden rekisteriin.


Ilmoitusvelvollisuus viranomaiselle

Purku-urakoitsijan on tehtävä asbestipurkutyön ennakkoilmoitus viranomaiselle vähintään 7 vuorokautta ennen työn aloittamista.


Työmenetelmät ja -välineet

Asbestipurkutyössä on käytettävä suojavarusteita ja työhön soveltuvia laitteita ja työkaluja, sekä asianmukaisia työmenetelmiä.


Mihin muuhun kannattaa kiinnittää huomiota?


Lakisääteisten edellytysten täyttymisen lisäksi työn tilaajan on hyvä kiinnittää huomiota seuraaviin tekijöihin, jotka parantavat työn turvallisuutta ja tehokkuutta:


Sertifioidun asiantuntijan tekemä asbestikartoitus

Laki ei edellytä asbestikartoittajalta minkäänlaista virallista pätevyyttä, joten kartoitusten laatu voi vaihdella suuresti. Puutteellinen kartoitus on riski kaikille kiinteistön käyttäjille. Paras tapa varmistua siitä, että asbestikartoitus tehdään kunnolla, on käyttää sertifioitua palveluntarjoajaa (AHA- tai RTA-asiantuntija), jolla on laaja kokemus ja asiantuntemus asbestista.   

Ilmanäytteet työn jälkeen

Osastointimenetelmällä suoritettujen asbestipurkutöiden jälkeen otetaan ilmanäyte, jolla osoitetaan tilan jatkokäytön turvallisuus. Tulosten luotettavuuden varmistamiseksi näytteenottajan tulee olla koulutettu tehtävään ja näytteiden analysoinnissa on käytettävä akkreditoitua laboratoriota.


Asbestijätteiden käsittely 

Asbestijätteet on pakattava huolellisesti, merkittävä ja säilytettävä erillään muusta jätteestä, jotta asbestikuituja ei pääse leviämään ilmaan. Parhaiten tämä varmistetaan pakkaamalla jätteet kaksinkertaisesti. 


Huolellinen luovutusmenettely

Työn jälkeen purku-urakoitsijan tulee antaa työn tilaajalle luovutusasiakirja, joka sisältää tiedot kohteesta, suoritetuista toimenpiteistä, alipaineen tasosta työn aikana ja puhtausmittauksen tulokset. Huolella tehty luovutusasiakirja on todiste asbestin asianmukaisesti poistamisesta ja tilan jatkokäytön turvallisuudesta. Pelkkä laboratorion analyysiraportti ilmanäytteestä ei riitä luovutusasiakirjaksi.


Noudattamalla näitä parhaita käytäntöjä varmistetaan, että asbestin purkutyö suoritetaan turvallisesti ja tehokkaasti, minimoiden terveysriskit.  


Lue myös

 
Comments


bottom of page