top of page
  • mrpartners

Mikä on DOP-testi ja miksi se on paras mittaustapa asbestilaitteille?

Asbestiasetus edellyttää vuosittaista asbestikäytössä olevien ilmankäsittelylaitteistojen (imureiden ja alipaineistajien) mittaamista. Mittaaminen tulee suorittaa uudelleen myös kaikkien suurempien huolto- ja korjaustoimenpiteiden jälkeen. Tällaisena toimenpiteenä pidetään yleisesti mm. Hepa-suodattimen vaihtoa. Mittaus on myös suoritettava uudelle ilmankäsittelykoneelle ennen ensimmäistä käyttöä. Luotettavin ja turvallisin mittaustapa on ns. DOP-testi.


DOP-testin idea on yksinkertainen. Testattava laite on sijoitettu kammioon ja laitteella imetään ilmaa, johon on partikkeligeneraattorilla tuotettu hiukkasia. Mittarilla mitataan kammioiden partikkelimäärien eroa ja siitä lasketaan erotusaste. Erotusasteen tulee asbestitöissä olla 99.97 %.


Aiemmin yleinen mittaustapa perustui alipaineistajan poistoilmasta tehtävään asbesti-ilmanäytteeseen. Menetelmän huono puoli oli, että mikäli laite ei toiminut riittävällä erotusasteella, mittaus aiheutti asbestipölyvahingon työmaalle.

DOP-testejä tekevät koulutetut ja sertifioidut mittaajat mittauksiin soveltuvissa tiloissa, joten ne ovat myös lähtökohtaisesti luotettavampia kuin työmaaolosuhteissa urakoitsijan itse tekemät. Keski-Euroopassa DOP-testi on jo pitkään ollut se ainoa ilmankäsittelylaitteiden erotusasteen mittaustapa.


M.R. Partnersilla varmistamme asbestilaitteiden turvallisuuden säännöllisellä DOP-testauksella


Comments


bottom of page