top of page
  • mrpartners

Asbestikoulutusta uusissa tiloissa

M.R. Partnersin uusi koulutustila Espoon Juvanmalmilla luo erinomaiset puitteet niin työntekijöiden ammattitaidon kehittämiselle kuin saneeraustöiden tilaajien ja urakoitsijoiden haitta-aineosaamisen kasvattamiselle.Käytännönläheistä koulutusta asbestipurkajille

Työntekijöiden osaaminen on yrityksen tärkein voimavara. Erityisesti haitta-ainetöissä ammattitaidon korkea taso on ehdoton edellytys, jotta turvallisuusriskit voidaan minimoida. Osaavat työntekijät tekevät työn turvallisesti ja oikeilla työmenetelmillä.


Haitta-ainepurkutyön opetusta on käytännössä usein hankalaa toteuttaa työmaalla ja tästä johtuen päädyimme rakentamaan oman koulutustilan.


Uudessa koulutustilassa opetusta voi järjestää hyvin käytännönläheisesti, mutta samalla ilman työmaaolosuhteiden asettamia rajoitteita. Tilaan on rakennettu asbestipurkuosasto, joka sisältää demo-kylpyhuoneen ja tekniikkahormin.


Asbestipurkajien koulutuksissa kerrataan mm. työvälineiden ja suojainten käyttöä, riskien tunnistamista, turvallisia työmenetelmiä, asbestijätteiden pakkaamista sekä varoituskylttien oikeaa käyttöä.


Haitta-aineosaaminen hyödyttää myös työn tilaajaa projektin eri vaiheissa


Asbestia ja muita haitta-aineita tulee korjausrakentamisessa usein vastaan. Haitta-aineosaaminen onkin hyödyksi kaikille korjausrakentamisen parissa toimiville niin projektin suunnittelu- kuin toteutusvaiheessa.

Tiloissamme on mahdollista järjestää infotilaisuuksia haitta-aineista ja niiden purkamisesta. Käsiteltäviä aiheita voivat olla esimerkiksi:

  • Missä asbestia esiintyy

  • Miten toimia, jos asbestia löytyy

  • Mitä tehdä tilanteissa, joissa vahinko on jo päässyt tapahtumaan (esim. asbestipölyä päässyt leviämään kohteessa)

  • Miten huomioida asbesti ja muut mahdolliset haitta-aineet jo laskentavaiheessa

Tilaisuudet sopivat hyvin niin saneeraustyömaiden operatiiviselle johdolle kuin esim. laskennan parissa työskenteleville.


Jos haluat lisätä henkilöstösi tietämystä haitta-aineista ja niiden purkamisesta, ota yhteyttä ja suunnitellaan teille oma tilaisuus:


Priit Mullamaa

Toimitusjohtaja

045 279 0599

Comments


bottom of page