top of page
  • mrpartners

Laadukas purkutyö luo pohjan onnistuneelle putkiremontille

(Artikkeli julkaistu Ammattirakentaja-lehdessä 5.10.2018)


Purkutyö vaatii erityistä ammattitaitoa kuten muukin laadukas rakennustyö. Putkiremonteissa lähes poikkeuksetta eteen tuleva asbestin käsittely asettaa työlle erityisvaatimuksia. Onhan asbesti merkittävin kuolemaan johtavien työperäisten sairauksien aiheuttaja. Väärin käsiteltynä se on riski myös asukkaille.


Priit Mullamaa perusti yhdeksän vuotta sitten purkuyrityksensä, M.R. Partnersin, Helsinkiin työskenneltyään sitä ennen jo 10 vuotta alalla. ”Kantava ajatus oli alusta asti, että se mikä tehdään, tehdään hyvin, paremmin kuin kukaan muu. Purkutyön huono maine oli meille pikemminkin etu, koska mainetta voitiin vain parantaa. Uskomme edelleen, että tätä linjasaneerauksen ensimmäisen työvaiheen laatua voidaan jatkuvasti kehittää. Hyvin purettu on edellytys onnistuneelle saneerausprojektille”, Priit Mullamaa kertoo.


Tällä hetkellä M.R. Partners työllistää 50 purkutyön ammattilaista. Toiminnan volyymia kuvaa se, että viime vuonna yritys purki pääkaupunkiseudun linjasaneerauskohteissa 1 250 kylpyhuonetta, suuren määrän keittiöitä, saunatiloja, taloyhtiöiden kellareita ja kilometrikaupalla putkieristeitä. Valtaosassa kohteista oli asbestia.


Purkuprojektin onnistuminen


Mullamaa haluaa nostaa purkutyön arvostusta. Hän sanoo, että vain työn laatu pitää purkufirman alalla pitkällä tähtäimellä. Laatu rakentuu monista tekijöistä, mutta sen  voi tärvellä yhdellä lipsahduksella.


Jokainen linjasaneeraushanke on tiukasti kilpailutettu, eivätkä aikataulut saa pettää. Purkutyö on rankkaa ja sisältää monta sudenkuoppaa, joiden ennakoiminen ei ole helppoa. Pääurakoitsijan lisäksi on otettava huomioon myös loppuasiakkaat, eli asunnon omistajat, joiden kodeissa työskennellään.Mullamaa pitää työntekijöiden motivaatiota onnistuneen purkuprojektin edellytyksenä. Ammattimieheksi oppii koulutuksen ja kokemuksen kautta, mutta ammattitaito kasvaa ja kehittyy joka päivä työkohteiden eri vaiheissa. Keskeistä projektin onnistumiselle on myös työnjohdon ja purkumiesten vahva sitoutuminen työhönsä.


”Koska laatu on minulle ykkönen, edellytän sitä myös kaikilta työntekijöiltämme. M.R. Partnersin purkutiimissä on kohteesta riippuen yleensä kahdesta viiteen henkeä, kokenut nokkamies, pitkään alalla olleita ja nuorempia työntekijöitä. Työ on tehtävä nopeasti, kustannustehokkaasti, turvallisesti ja siististi”, Mullamaa tähdentää.

Mullamaan rekrytointilinja on tiukka siitä huolimatta, että työvoimatilanne on nyt haastava. Jos on syytä epäillä, että voimat eivät riitä tai motivaatio ei ole kohdallaan, jää työsuhde syntymättä.


M.R. Partnersin menestys perustuu luottamuksen rakentamiseen niin työntekijöiden kuin asiakkaiden ja asukkaiden kesken. Luottamus rakennetaan hyvällä projektisuunnittelulla, oikealla hinnoittelulla ja ammattimaisella purkuosaamisella.  Tämän lisäksi on hallittava työmaariskit, erityisesti asbestipölyhaittojen ehkäisy. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä on ammattitaitoinen projektien ja ihmisten johtaminen.


Laadulla monta ulottuvuutta


Purkuprojektin laatu näkyy aikatauluissa urakan eri vaiheissa, kustannustehokkuudessa ja tavassa tehdä työtä. Laadun varmistamiseksi ja edelleen kehittämiseksi M.R. Partners on tuottanut muun muassa oman laatukäsikirjan. Kirja kattaa kaikki työvaiheet urakkatarjouksesta lopputarkastukseen työturvallisuutta unohtamatta.


Työmailla tehdään ennen projektin alkua asbestikartoitus. Mikäli asbestia löytyy, tehdään asbestipurkutyöt osastointimenetelmällä, jolloin kohteesta tehdään ilmatiivis ja alipaineistettu erillinen tila. Purkumiehet suojaavat itsensä omalla moottoroidulla kokonaamarilla ja kertakäyttöisillä suojahaalareilla, joita kuluu päivässä useita kappaleita työntekijää kohti. Jokaisen puretun tilan jatkokäytön turvallisuus varmistetaan katselmuksella ja näytteenotolla.


”Meillä asbesti otetaan erittäin vakavasti. Esimerkiksi poistettava asbestimateriaali laitetaan aina kaksinkertaisiin säkkeihin rikkoutumisriskin välttämiseksi.”, Mullamaa tähdentää.


Yrityksen toimitiloissa on erillinen alipaineistettu pesu- ja huoltotila päivittäistä työkalujen puhdistusta varten. Työmailta tulevat välineet ja varusteet tuodaan sisään omasta ovesta ja viedään huollon jälkeen takaisin työmaalle puhtaiden puolelta.


”M.R. Partnersin välinevarasto, huolto- ja pesutilat sekä työntekijöiden suojaus on suunniteltu turvallisuuden maksimoimiseksi”, kertoo toimitusjohtaja Priit Mullamaa samalla kun hän esittelee yrityksensä viimeisen päälle siistejä toimitiloja.

Mullamaa kertoo, että jokaisen asbestin kanssa tekemisissä olevan työntekijän on suoritettava lakisääteinen asbestityön koulutusohjelma, jossa käydään laajalti läpi asbestiin liittyvä lainsäädäntö, terveysriskit sekä turvalliset työmenetelmät. Hyväksi asbestimieheksi oppii hänen mukaansa kuitenkin vasta käytännön työn kautta, kun on motivaatiota ja halua.


Luottamus ansaittava


Priit Mullamaan ei ole tarvinnut katua Suomeen asettumistaan. Kovalla työllä ja määrätietoisella toiminnan kehittämisellä hän on saavuttanut arvostetun aseman markkinoilla ja asiakkaittensa luottamuksen.


”Luottamus on ansaittava joka päivä. Täsmällisyys, kurinalaisuus ja laadusta huolehtiminen tulevat jatkossakin olemaan M.R. Partnersin perusarvoja. Asiakkaamme kehittävät yhä enemmän tuotteistettuja ja tehokkaampia palveluja. Meidän on tehtävä samoin voidaksemme varmistaa uskottavuutemme,  kilpailukykymme ja ennen kaikkea kannattavuutemme”, toimitusjohtaja Priit Mullamaa pohtii.

Comments


bottom of page